Poslovno okruženje

Razvojne agencije moraju biti inovativne i kreativne

0

U Modriči je, od 12.-14. januara 2012., organizovan trodnevni trening usmjeren na jačanje kapaciteta agencija RRA Vukovarsko – srijemske županije HRAST d.o.o Vinkovci i Udruženja Nezavisni biro za razvoj, Gradačac / Modriča. Održana je obuka za agencije koje su partneri na projektu: ”Zajedničkim snagama do inovativnog okruženja” koji je finansiran od strane Evropska unije, kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA), Programa Prekogranične saradnje BiH –Hrvatska.

Edukaciji je prisustvovalo 11 predstavnika koje su, uz pomoć angažovanog trenera, zajednički razvile koncept projekta u kome su sadržana inovativna rješenja za dio problema preduzetnika u lancu vrijednosti voća i povrća. Ovakav pristup je od posebnog značaja imajući u vidu da je inovativnost ključna za uspješnost malih i srednjih preduzeća (MSP), a preduzetništvo se i definiše kao trajno nastojanje da se putem inovacija, i njihovom komercijalizacijom, obezbijedi konkurentnost i nastoji ostvariti profit.
Nakon ovog treninga, do kraja januara 2012. godine, u Vinkovcima će biti održan i drugi trodnevni trening predstavnika obje insitucije čija svrha ce biti mogućnost novog i fleksibilnog projekta sa otvorenom prekograničnom dimanzijom. Partneri su saglasni da se, i na taj način, stvaraju uslovi za dalju saradnju na apliciranju zajedničkih projekata i stvaranje realne osnove za usklađeniji ekonomski razvoj oba prekogranična područja.
Po okončanju oba treninga, prekogranični partneri će dodatno ovladati vještinama upravljanja projektnim ciklusom sa naglašenim inovativnim pristupom u zadovoljenju uočenih potreba korisnika / ciljnih grupa.

Komentari su onemogućeni.