Poslovno okruženje

Realizovane radionice na temu: Digitalne/računarske obuke žena u sklopu njihove priprema za tržište rada

0

Dvadeset pet mladih, nezaposlenih žena, starosti do trideset godina, iz opština Modriča i Vukosavlje, u periodu 20.-22.12.2021 je prisutvovalo trodnevnojradionici digitalneobuke, na kojoj  su imale priliku savladati osnove informacionih tehnologija, kako bi postale dio informacionog svijeta i imale pristup informacijama vezanim za komunkacije, javne usluge i poslove.Prvog danaradionice, polaznice su imale priliku steći znanje iz osnova informacione tehnologijei tako naučiti šta su to informacione tehnologije, kako rade računari/mobiteli,  te šta su informacije, podaci, a šta sistemi koji ih obrađuju ili prenose.U drugom dijelu radionice učesnice su imale priliku učiti kako koristiti i pretraživati internet, upoznati se sa korištenjem aplikacija za uređivanje teksta, tabela i jednostavnom obradom grafike.Kroz praktične vježbe, učesnice su učile kako klasifikovati web stranice i informacije, kako tražiti relevantne informacije na web stranicama i društvenim mrežama, te kako formirati pretrage i izlistati rezultate za dnevne novosti, za otvorene javne pozive za zapošljavanje, te kako formirati pretrage u svrhu traženja posla u privatnom sektoru.Na kraju obuke  učesnice su uređivale vlasiti CVi digitalno komunicirale.

Po završetku obuke sve učesnice su dobile certifikate o završenoj obuci.

Učesnice radionica su bile mlade, nezaposlene žene, kojesu putem Javnog oglasa izabrane za učešće u Projektu, a održane radionice su zadnje u nizuod  tri vrste radionica, kojesu  održane u prethodnom periodu,a koje su imale za cilj doprinijeti integraciji žena na tržište rada, jačanjem njihovih vještina i kompetencija za traženje poslai sticanje radnog iskustva, u cilju smanjenja socijalne isključenosti, povećanja zaposlenosti i ekonomskog osnaživanja žena u opštinama Modriča i Vukosavlje.

Održane radionicesu dio akativnosti projekta„Aktivne žene na tržištu rada“, koji finansira Američka ambasada u Sarajevu u okviru  Programa osnaživanja žena. Ukupna vrijednost projekta je 28.362,00 USD.

Nakon učešća na ovimradionicama,kroz koje su poboljšale svoja znanja i vještine, ove mlade žene će u narednom periodu samoinicijativno  pronaći  poslodavce kod kojih će steći i dvomjesečno iskustvo, a možda i stalno zaposlenje.

Komentari su onemogućeni.