Poslovno okruženje

Od degradiranog rudničkog zemljišta do novih preduzeća i zapošljavanja

0

U Banovićima je, 1. decembra 2015. godine u 11,00 sati, u zgradi Općine, održan prvi sastanak Partnerske grupe za rekultivaciju degradiranog zemljišta pri površinskoj eksploataciji uglja i drugih ruda (Partnerska grupa). Nakon pozdravnih riječi i uvodnih izlaganja, formalno je konstituisana Partnerska grupa čiji će se rad zasnivati na udruživanju kapaciteta, dobroj saradnji i partnerstvu, kao najbitnijim principima koji mogu obezbijediti provođenje aktivnosti ove partnerske grupe.U nastavku Sastanka, usvojena je prva verzija Metodologije za provedbu istraživanja, izradu Analize i definiranje konkretnih mogućnosti korištenja zemlje za razvoj MSP-a na, najmanje, 4 potencijalne lokacije koje bi mogle biti korištene za razvoj novih proizvodnih i uslužnih programa MSP-a i zapošljavanja.
Formiranje Partnerstva je i formalno započeto inicijalnim potpisivanjem Memoranduma o saradnji od strane NBR-a i nadležnih ministarstava Vlade Tuzlanskog kantona, i to: Ministarstva za industriju, energetiku i rudarstvo, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva prostornog uređenje i zaštite okolice, Ministarstva razvoja i poduzetništva. Sastanku je prisustvovalo 27 učesnika. Naročito je važno što su sastanku prisustvovali predstavnici sva tri sektora uključujući i predstavnike zavoda, insitituta i fakulteta Univerziteta u Tuzli.
Na sastanku je zaključeno da se Prva verzija Metodologije i Pristupnice pošalju svim učesnicima na razmatranje i dalje postupanje. Takođe, naglašeno je, da se, aktiviranje lokalnih potencijalnih resursa (na hiljade hektara degradiranog zemljišta), u svrhu razvoja biznisa, ne može provesti bez saradnje, partnerstva, te većeg i predanijeg učešća i konkretnog rada općina i nadležnih ministarstava. Nadalje, radi snimanja stanja, preporučeno je, da se, istraživanje proširi i na druga područja Regije. Što se tiče odabira potencijalnih lokacija za nastavak intervencija, zaključeno je, da se, usaglase interesi rudnika, općina i nalaza istraživanja/Analize, pri čemu će se voditi računa o primjeni najboljeg modela prenamjene devastiranog zemljišta. Od niza prijedloga izdvojen je i prijedlog da se za finansiranje rekultivacije degradiranog zemljišta pronađu i stabilniji finansijski izvori/fondovi. Jedan od prijedloga odnosio se i na pristup izvorima sredstava za finasiranje rekultivacije, i to iz: b-h bužeta, IPA i drugih fondova, sredstava koja bi se obezbijedila iz cijene kwH utrošene električne energije i dr.
Sastanku su prisustvovali i predstavnici medija koji „pokrivaju“ ciljno područje čije su prisustvo i rad pozdravljeni i čiji je rad na informisanju, edukaciji, motiviranju i aktiviranju javnosti i nadležnih, od izuzetne važnosti za uspjeh ove inicijative.
Sastankom u Banovićima, nastavljena je provedba aktivnosti projekta “Partnerstvo za efektivniju implementaciju lokalnog ekonomskog razvoja u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini“ (Projekat), koji traje 26 mjeseci. Projekat finansira Evropska unija u okviru IPA 2011 – Podrška lokalnom ekonomskom razvoju u BiH. Projekat provodi Udruženje NEZAVISNI BIRO ZA RAZVOJ (NBR) Gradačac, zajedno sa partnerima: Udruženjem BOSPER Tuzla, Općinom Odžak, Opštinom Modriča, Agencijom za razvoj Vukovarsko-srijemske županije – HRAST Vinkovci (Hrvatska), kao i sa saradnicima na Projektu. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 485.957,83 EUR, od čega Evropska unija finansira 410.634,37 EUR ili 84,5 %.

 

 

 

Komentari su onemogućeni.