Poslovno okruženje

Sastanak projektnog tima IRRI

0

Povodom Dvodnevnog treninga poljoprivrednih proizvođača sa područja općina Lovas i Tompojevci ( Vukovarsko – srijemska županija, Hrvatska) i opština Odžak i Šamac ( BiH ), u Odžaku, 11. i 12. decembra u Hotelu EURO, održana i dva sastanka Projektnog tima IRRI-projekta navodnjavanja.

Na sastancima su razmatrana organizaciono-tehnička i druga pitanja vezana za: formiranje Regionalne mreže za navodnjavanje, pripremu i realizaciju posljednjeg seta treninga, 17. i 18. 12.2013 u Lovasu,  dodjelu Uvjerenja o pohađanju edukacija za učesnike cijelog ciklusa treninga, te za ostala tekuća pitanja koja se odnose na usklađenu implementaciju aktivnosti Projekta.
Sastanku su prisustvovalo 6 od 7 članova Zajedničkog tima koji su izrazili zadovoljstvo načinom i kvalitetom rada Tima i postignutim rezultatima Projekta. Takođe, članovima Projektnog tima je saopšteno da  su partneri stvorili uslove da se, na Treći poziv za podnošenje projektnih prijedloga u sklopu IPA – Programa prekogranične saradnje BiH – Hrvatska, zajedničkim naporima, pripremi i preda čak 5 aplikacija koje bi, ukoliko budu odobreni, takođe finansirala Evropska unija.

Komentari su onemogućeni.