Poslovno okruženje

Struktura upravljanja

struktura

Članovi Upravnog odbora su:
1. Šefik Duraković, predsjednik Upravnog odbora,
2. Zlatko Špionjak, podpredsjednik Upravnog odbora
3. Zekerijah Bahić, član ,
4. Mario Đuran, član,
5. Enver Sarvan, član.
Rad članova Upravnog odbora zasnovan je na volonterskoj osnovi.