Poslovno okruženje

Uspješno realizovana dvodnevna radionica na temu „Vještine zapošljivosti i traženja posla“

0

U prostorijama Udruženja Nezavisni biro za razvoj (NBR) u periodu od 30.11. do 01.12. 2021. godine, održana je dvodnevna radionica na temu„Vještine zapošljivosti i traženja posla“. Radionici je prisustvovalo 25 mladih, nezaposlenih  žena starosti do trideset godina, iz opština Modriča i Vukosavlje, odabranih za učešće u projektu putem Javnog poziva.Prvog dana obuke učesnice su imale priliku da nauče kako pronaći informacije o zaposlenju i pisanje CV-a. Drugog dana obuke učesnice su se upoznale sa izradom kvalitetnog motivacionog pisma i tehnikama intervjua za posao – kroz interaktivnu komunikaciju  i praktične vježbe.

Učesnice su vrlo aktivno sudjelovale u svim vježbama tokom trajanja obuke, što je rezultiralo dobrim razumijevanjem sadržaja obuke, te izradom vlastitih dokumenata neophodnih za traženje posla i zaposlenje.

Održane radionicesu drugeu nizu od  tri serije  radionica, kojeće biti realizovane u periodu novembar -decembar,a koje  imaju za cilj doprinijeti integraciji žena na tržište rada, jačanjem njihovih vještina i kompetencija za traženje posla i sticanje radnog iskustva, u cilju smanjenja socijalne isključenosti, povećanja zaposlenosti i ekonomskog osnaživanja žena u opštinama Modriča i Vukosavlje.

Radionicese  održavaju u skopu provedbe projekta„Aktivne žene na tržištu rada“ koji finansira Američka ambasada u Sarajevu u okviru  Programa osnaživanja žena. Ukupna vrijednost projekta je 28.362,00 USD.

Komentari su onemogućeni.